Ulaz minijatura (Thumbnail)

ABC tehnike broj 596, lipanj 2016.

Izašao je i 596 broj časopisa ABC tehnike, časopisa koji već 60 godina služi učenicima osnovnih i srednjih škola kao dopunska literatura predmetu Tehnička kultura, popularizira tehniku i bavljenje tehnikom. Časopis ABC tehnike je prepoznat i preporučen od strane MInistarstva znanosti obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. […]

Poslao/la
Ulaz minijatura (Thumbnail)

ABC tehnike broj 589 studeni 2015. godine

Poštovani čitatelji, ABC tehnike broj 589 za studeni 2015. možete pročitati ovdje. Tu ćete pronaći mnoštvo zanimljivih tema iz svijeta tehnike i znanosti. ABC tehnike … Popularni časopis za modelarstvo, maketarstvo, radiotehniku i ostale tehničke vještine i djelatnosti djece i mladeži, a i onih starijih, na području samogradenje i uradi […]

Poslao/la