U OVOM BROJU
Od ideje do albuma 3
Hoteli u našim dvorištima 5
BBC micro:bit [24] 8
Robokup 2022. 15. kup Hrvatske zajednice tehničke kulture u robotici 12
Mala škola fotografije 17
Pogled unatrag 19
Analiza fotografija 20
Shield-A, učilo za programiranje mikroupravljača (20) 22
Mjerna jedinica vat 26
U Tajlandu puštena u pogon najveća hibridna hidro-solarna elektrana na svijetu  32
Biti robot 33
Fora kuća koja reagira na kretanje sunca 36

Nacrt u prilogu:
Prerada jedrilice u RC-jedrilicu
Osnove aerodinamike leta modela
Robokup 2022. 15. kup Hrvatske zajednice tehničke kulture u robotici