U prilogu je broj 605 časopisa ABC tehnike, koristite i čitajte…